Potentiaalin esiinmarssi

Luin Valmentava johtaminen kirjan, joka oli mielenkiintoista luettavaa useiden esimerkkien johdosta. Tässä blogitekstissä kirjoitan lyhykäisyydessään, mitä kirja antoi ymmärtää kuuluvan valmentavaan johtamiseen. Kaikkea en ole tähän tekstiin nostanut, vaan niitä asioita, jotka omasta mielestäni nousi tärkeimmiksi asioiksi. Tämän kuvion valitsin kirjasta tähän blogin alkuun, koska tästä kuviosta tulee hyvin esille mitä mielestäni valmentavan johtajuuden tulee pitää sisällään.

Kuvio 1. Valmentavan johtajuuden kokonaisuus (Ristikangas & Ristikangas 2013, 43).

Valmentavaan johtamiseen kuuluu hetkessä mukana oleminen ja läsnä tilanteessa oleminen. Eli valmentava johtaja pysähtyy kuuntelemaan ja on aidosti kiinnostunut johdettavistaan. Hän on tutustunut itseensä. Hän tuntee ja tietää kuinka itse reagoi erilaiseen tilanteisiin. Johtaja tuntee vahvuutensa, heikkoutensa ja on valmis kehittämään taitojaan varsinkin heikkouksien osalta. Valmentava johtaja pitää itseään tasa-arvoisena johdettavien kanssa, eli hän arvostaa ja kunnioittaa valmennettaviaan. Tunneäly on myös valmentavalle johtajalle tärkeä taito/työväline. Lisäksi hänen täytyy olla nöyrä, valmis pysymään itse taka-alalla ja antaa johdettaviensa loistaa. Valmentavan johtajan kuuluu kannustaa ja rohkaista johdettaviaan ylittämään esteet ja saavuttamaan tavoitteensa. Hänen tulee oppia iloitsemaan valmennettaviensa menestyksestä ja onnistumisista.  (Ristikangas & Ristikangas 2013, 49-53)

Valmentavassa johtamisessa on tarkoitus ottaa työntekijöiden koko potentiaali käyttöön. Tarkoitus on nähdä eri ihmisten erilaiset potentiaalit. Vahvistaa ihmisten vahvuuksia, haastaa oppimaan uutta ja oppia pärjäämään/toimimaan heikkouksista huolimatta. Jotta tämä on mahdollista, täytyy valmentavan johtajan saada nämä erilaiset ihmiset toimimaan hyvin yhdessä. Hänen tulee saada kaikki tiimin jäsenet toimimaan tiimin yhteisiä tavoitteita kohti. Luoda ilmapiiri, jossa jokainen tiimin jäsen uskaltaa kertoa näkemyksensä. Tällaisen ilmapiirin aikaansaamiseksi johtajan tarvitsee voittaa johdettaviensa luottamus. Lisäksi hänen täytyy luoda koko tiimiin luottamus toinen toisiinsa. Luottamuksen saaminen tarkoittaa, että valmentavan johtajan on annettava omaa aikaansa valmennettaville. Kuunnella mitä heillä on kerrottavana ja pitää sovituista asioista kiinni. Luottamus vaatii avointa kommunikointia kumpaankin suuntaan. Johtajankin tulee olla avoin ja hänelle täytyy pystyä antaa palautetta hänen toiminnastaan. Luottamukseen kuuluu myös johdonmukaisuus, eli tieto siitä miten johtaja toimii missäkin tilanteessa. Jos tätä tietoa ei ole, ihmiset eivät uskalla puhua, koska eivät tiedä kuinka siihen reagoidaan. Tähän samaan sarjaan liittyy oikeastaan pelisääntöjen yhdessä sopiminen, miten missäkin tilanteessa toimitaan. (Ristikangas & Ristikangas 2013, 102, 127,163-164, 183, 225)

Erittäin tärkeää valmentavassa johtamisessa on palautteen antaminen ja saaminen, etenkin positiivisen palautteen antaminen. Palautteen antamista tulisi tapahtua johtajan ja johdettavan välillä, molempiin suuntiin. Yhtä tärkeää on silti palautteen kulkeminen tiimin jäsenten välillä. Palaute auttaa oppimaan, kannustaa eteenpäin ja tarvittaessa auttaa muuttamaan huonoja toimintamalleja parempaan. Koko tiimin toiminalle on tärkeää, että valmentava johtaja puuttuu myös ei toivottuun käyttäytymiseen. Lisäksi hänen on puututtava virheisiin, niitä ei parane painaa villaisella, vaan ottaa opiksi ja korjata asia kuntoon. Vaikeissa tilanteissa tunteet saattaa kuohahtaa. Näissä tilanteissa on hyvä ottaa pieni aikalisä ja antaa päälimäisten tunteiden lauhtua. Näitä tilanteita varten kannattaa sopia valmiiksi käyttäytymissäännöt. Tunteiden kuohuntatilanteet tulee kuitenkin aina jutella lopulta läpi, ettei mitään jää kaivelemaan ja syö näin tiimin luottamusta. Yksi todella tärkeä osa myös luottamuksessa on oikeudenmukaisuus. Jos tiimin jäsenet/johdettavat kokevat heitä kohdeltavan epäoikeudenmukaisesti he monesti sulkeutuvat ja luottamus katoaa. Tämä vaikuttaa työntekijöiden viihtyvyyteen ja sitä myötä myös tuloksiin. (Ristikangas & Ristikangas 2013, 246-249, 259-261)

Omassa työssäni en ole koskaan kokenut valmentavaa johtajuutta. Tunnistan valitettavasti oman työpaikkani tämän kirjan negatiivisista esimerkeistä. Tällä asialla on ollut paljon tekemistä irtisanoutumispäätökseni kanssa. Tällä on paljon myös tekemistä sen helpotuksen tunteen kanssa, jota tunnen nyt kun olen irtisanonut itseni ja työsuhde on päättynyt. Nyt minun täytyy vain prosessoida itsestäni negatiivisuudet pois ja nähdä omat vahvuudet, jotta voin hakea uutta työtä positiivisella asenteella. Tarkempia esimerkkejä negatiivisistä kokemuksista en halua kertoa, koska työpaikkani oli pieni yksikkö, enkä halua suoraan henkilöidä/osoittaa sormella kuka on toiminut mitenkä. Sitä olen kovasti pohtinut, että kerronko kesän aikana tai sen jälkeen, ainakin ne pahimmilta tuntuvat vääryydet asianosaisille. Jos kertomisesta voisi olla apua, työpaikalle jääville kollegoilleni. Olen siis menossa vielä kesäksi vanhaan työpaikkaani töihin.

Lähteet: Ristikangas, M. & Ristikangas, V. 2013. Valmentava johtajuus. 3. painos. [e-kirja] Helsinki: SanomaPro.

 

 

Heijastinliivi kirjahyllyssä!

Jukka Aminoffin ja Mika D. Rubanovitschin Ostovallankumous kirja hyppäsi silmille, kuin keltainen huomioliivi liikenteessä! Tätä kirjaa ei voi olla huomaamatta muiden kirjojen seasta. Olkokuoren lisäksi sisältökin pitää sinut oivallisesti otteessaan, kun keltaiset kuvat selkeyttää kirjan sanomaa. Sisältö on helposti luettavaa ja ymmärrettävää. Lisäksi sisältö on hyvin tämän päivän myynnin ytimessä, eli ohjailemassa ostajaa luoksesi sisällöllä, eikä yritetä soittamalla myydä. Muutamassa kohdassa huomasi, että neljä vuotta on menty eteenpäin tämän kirjan kirjoittamisesta. Lukukokemusta tämä ei kuitenkaan liikaa haitannut.

Kirjassa kerrotaan kuinka myyjän rooli on muuttumassa myyjästä enemmän asiantuntijaksi, joka osaa olla asiakkaaseen yhteydessä juuri oikeaan aikaan. Ostajat tänä päivänä ottavat itse selvää asioista, joten myyjäorganisaatiolla tulee olla tarjottavaa tähän asiakkaan tiedonhakuun. Dataa kerätään verkkosivuilla käymisistä ja siellä tehdyistä toiminnoista. Tätä dataa hyväksi käyttäen myyjä tietää, koska ostaja on valmis yhteydenottoon myynnin/oston klousaamiseen. Ostokokemuksen tulee olla helppo ja vaivaton. Ostajalla tulee olla tunne, että hänellä on langat käsissään, vaikka myyjäorganisaatio on hyvällä sisällöllä saanut ohjailtua asiakkaan luokseen. Kirjasta löytyy myös hyvät ja ytimekkäät myyjäprofiilit, sekä ostajaprofiilit. On vielä selvennetty, että harvoin kukaan on täysin vain yhden profiilin sisällä, vaan muodostuu yleensä muutamasta profiilista.

Suosittelen kirjaa ostettavaksi kaikille, jotka ovat työn tai opiskelun kautta myynnin, markkinoinnin ja ostamisen kanssa tekemisissä. Kirjasta saa kyllä hyvin kertalukemisella irti, mutta kuvien avulla on helppo löytää vahvistusta tarvitsemaansa osa-alueeseen. Kuvien kautta on myös helppo löytää tarvittava kohta uudelleen luettavaksi, mitä ei monesta muusta kirjasta voi sanoa. Itselleni oli erittäin positiivinen lukukokemus.

Susanna Laitinen

Ajatteletko sinä, vai ajatteleeko kone puolestasi?

 

Pyykinpesukone tilaa pyykinpesuainetta, kun se on loppumassa. Jääkaappi tilaa maitoa, voita, jugurttia jne. lisää kaappiisi, kun ne ovat loppumassa. Ostokset tuodaan kaupasta kotiisi, palvelurobotti laittaa aineet paikalleen. Robotti keittää sinulle kahvin ja kaataa kuppiin nautittavaksi kotiin palatessasi. Kuka päättää mitä pesuainetta pesukone tilaa? Kuka päättää mitä maitoa jääkaappi tilaa? Alkuun päätös voi hyvin olla sinun. Entä se kerta, kun haluamasi tuote on loppunut kaupasta? Pyykkikone tilaa vastaavan tuotteen tilalle tehtaan asettamien kytkösten mukaan. Missä vaiheessa itse huomaat, että et enää käytä haluamaasi pesuainetta? Kone on tehnyt päätöksen puolestasi.

Sinun toimistasi ja päätöksistä kerätään jo tänä päivänä koko ajan dataa. Tämän datan ja koneiden analyysien perusteella sinulle tarjotaan haluamiasi sisältöjä, tuotteita ja palveluita. Ovatko ne todella sinun haluamiasi sisältöjä, tuotteita tai palveluita? Tarjoamaan nousee ne tuotteet ja tiedot joiden yritykset ovat osanneet tuoda teksteihin oikeat hakusanat tai osanneet tehdä sopivien instanssien kanssa yhteistyötä/kytkykauppaa. Tämähän on tietysti normaalia markkinoimisen lakeja, mutta jos puhutaan tiedosta tai maailman tapahtumista. Tämä saman datan analysointi määrittelee millaista tietoa saat. Eli ajatteletko itse vai ajatteleeko kone puolestasi?

Digitalisaatio on lisännyt ja nopeuttanut tiedon saantia monella tapaa, mutta samalla tieto ja uutiset on entistä enemmän kaunisteltuja. Kuvat kun voivat järkyttää herkkää länsimaista ihmistä, niin ne päätetään poistaa sisällöstä. Osassa maissa tietynlaista sisältöä ei julkaista ollenkaan. Kuka vain voi tuottaa sisältöä tapahtumien paikanpäältä, mutta se ei pääse oikeasti leviämään tietoisuuteen, koska sisältöä pidetään liian rajuna ja se poistetaan annettujen määreiden mukaisesti. Kaikissa edellä mainituissa tilanteissa määrittelyn on tehnyt ihminen. Tätä määritelmää kone toteuttaa, mutta kuitenkaan sinä itse et ole valinnut näin tapahtuvaksi. Kuka siis päättää puolestasi mitä haluat tehdä, tietää, ostaa ja nähdä. Istummeko omassa kulutuskukkasessa, kun emme halua nähdä kauheita asioita mitä maailmassa tapahtuu?

Lähteet:

Block, H. & Riesewick, M. 2018. Dokumenttielokuva The Cleaners – some-saastan siivoojat. Yle. Katsottu 11.11.2018.

Gerdt, B. & Eskelinen, S. 2018. Digiajan asiakaskokemus – oppia kansainvälisiltä huipuilta. Helsinki: Alma Talent Oy.

Uusi sininen meri rohkeus kasvaa

 

En ole lukenut aikaisempaa kirjaa Sinisen meren strategia, mutta tämän kirjan ja sen sisällön ymmärtäminen ei missään muodossa luo tarvetta lukea ensimmäistä kirjaa pohjalle. Sininen meri ei ollut minulle täysin uusi asia, vaan olin kuullut jo tästä opiskelutovereiden esityksistä aikaisemmin. Esitykset oli tehty ensimmäisestä kirjasta. Ensimmäinen kirja käsittääkseni keskittyy kertomaan itse sinisen meren strategian ideasta. Mitä sininen meri tarkoittaa? Tämä on vain minun olettamaa asiasta. Tässä jatko-osassa käydään myös läpi mitä sininen meri tarkoittaa ja siihen siirrynkin seuraavaksi.

Sinisellä merellä tarkoitetaan uutta markkinaa. Ajatus on lyhykäisyydessään näin: Yritykset seilaavat suurimmaksi osaksi punaisella merellä. Meri on tullut punaiseksi verisestä kilpailusta markkinoilla. Yleensä kilpaillaan vielä samoista asiakkaista alan toisten yritysten kanssa. Sininen meri on se mihin on tavoite päästä, eli uusille markkinoille. Niin sanotusti puhtaille vesille, tarkoituksena löytää potentiaalisia asiakkaita sieltä mistä kukaan alalla ei ole huomannut katsoa. Muuttaa tuote/palvelu sellaiseksi, että se tuo uutta arvoa asiakkaille. Tarkastella alan kipukohtia ja tuoda niitä kautta uudenlainen tuote tai palvelu, joka luo uutta kysyntää ja markkinaa.

Tästä kirjasta pääsin käsitykseen, että ensimmäinen kirja avarsi ajatusmallia ja tämän toisen kirjan tarkoitus on antaa käytännön työkaluja sinisen meren strategian toteuttamiksi. Työkalut on saatu koostettua kirjaa pitkällisen tutkimuksen pohjalta seuraten sekä onnistuneita, että epäonnistuneita siirtymisiä siniselle merelle. Keräten kokoon millä tavoilla onnistumiset on saatu aikaan ja selvittämällä mitkä tekijät ovat olleet vaikuttamassa epäonnistumisiin. Kirjaan on tuotu todella paljon esimerkkejä, jotka mielestäni tuo kirjasta mielekkään luettavan ja paremman ymmärryksen työkaluista. Kirja esittelee viisi askelmaa, jolla siniselle merelle siirtyminen toteutetaan. Askelmat kuuluu näin: 1. Aloitusvalmistelut. 2. Nykyhetken ymmärtäminen. 3. Mahdollisuuksien kuvitteleminen. 4. Reitin löytäminen. ja 5. Strategisen vedon toteutus.

Kirjassa on niin paljon asiaa ja monta erilaista lähestymistapaa asioihin, että siihen on joka tapauksessa palattava uudelleen, jos joskus tulisi omalle kohdalle lähteä viemään yritystä tai yhteisöä siniselle merelle. Kerron kuitenkin kirjan tarjoamista työkaluista. Kaikki työkalupohjat on kirjan mukaan ladattavissa ilmaiseksi osoitteessa www.blueoceanshift.com/ExerciseTemplates. Ensimmäinen ja tärkein lähtökohta on, että koko yritys ja yhteisö otetaan mukaan prosessiin. Muuten siirtyminen ei onnistu. Tietysti prosessin läpivientiin perustetaan oma tiimi, mutta se tulee koostua koko organisaation jokaisen osan edustajasta. Nämä tiimiin tulevat edustajat vievät tietoa omille osastoille ja tuovat tietoa omilta osa-alueiltaan sinisen meren tiimin hyväksi. Ennen tiiminkään perustamista johdolle tarjotaan nykyhetken määrittämisen työkaluksi: edelläkävijä-seilaaja-asettuja karttaa. Tämän kartan pohjalta on helpompi miettiä, minkä toiminnon kohdalta siirtyminen siniselle merelle kannattaa aloittaa. Kirjasta löytyy seuraavaksi aika yksityiskohtaiset ohjeet sinisenmeren tiimin perustamiseksi.

Kirjassa painotetaan kovasti keskustelun ja kuulluksi tulemisen tärkeyttä. Myös sitä että kaikki saa sanoa sanottavansa. Tämä varmistetaan sillä, että jokaisessa tehtävässä jokainen yksilö miettii ensin yksin annettuun tehtävään. Kirjaa ylös omat ajatuksensa. Pienissä ryhmissä jokainen esittää oman näkemyksensä tehtävään. Ryhmä koostaa näistä yhteisen näkemyksen, joka esitellään koko sinisen meren tiimille. Ryhmien esityksistä koostetaan vasta sinisenmeren tiimin näkemys. Tällä menetelmällä varmistetaan, että kaikki saavat äänensä kuuluviin.

Sinisen meren tiimille tarjotaan työtä varten työkaluja, joista ensimmäinen on strategiakanvaasi. Kanvaasiin tulee alan keskeisimmät kilpailutekijät, ostajien saama tarjonnan taso, oman yrityksen ja kilpailevan yrityksen strategiset profiilit ja kustannustekijät. Kaikissa työkaluissa käytetään edellisessä kappaleessa mainitsemaani toimintamallia. Seuraavaksi työstetään ostajan hyötykarttaa, jolla pyritään löytämään alan kipupisteitä kuluttajan näkökulmasta. Tässä kirja suositteli kenttätyötä kokemalla itse miltä asiakkaana tuntuu tai havainnointia kuinka asiakas toimii tuotetta tai palvelua käyttäessään. Kokeminen ja havainnointi nousivat todella tärkeäksi, koska siinä huomaa asioita mitä jää huomaamatta tai asiakkailta kertomatta kyselyissä ja haastatteluissa. Seuraava työkalu on määrittää asiakaspotentiaalin kolme eri tasoa. Tämän työkalun tehtävänä on löytää uusia asiakkaita, jotka voisivat olla kuluttajia tämän siniselle merelle purjehtimisen ansiosta.

Näiden tehtävien jälkeen kirja esittelee kuusi eri reittivaihtoehtoa uuden arvo- ja kustannusrintaman luomiseen. Nämä reitit ovat markkina tutkimusta. Kaiken tämän jälkeen havainnot kootaan yhteen ja luodaan strategia siniselle merelle. Havaintojen perusteella mietitään mitä toimintoja poistetaan, mitä lisätään, mitä vähennetään ja mitä luodaan. Kun sinisen meren strategia on valmis, se esitellään, pyydetään palautetta ja päätetään aletaanko strategiaa viemään eteenpäin. Tämän jälkeen tehdään nopeat markkinatestit, viimeistellään ja sen jälkeen voidaan lanseerata siirtyminen siniselle merelle.

Kirja on ehdottomasti lukemisen arvoinen ja saa ajattelemaan taas erilailla asioita. Erityisesti kirjaan kannattaa tutustua, jos etsii uusia markkina-alueita. Kirja on perusteellinen joten työ ja muutos yrityksessä eivät tule tapahtumaan hetkessä, vaan vaativat aikaa ja paneutumista.

Lähde: Kim, W. C. & Tervonen, E. 2017. Uusi sininen meri: Rohkeus kasvaa. Helsinki: Alma Talent.