Toihan on helppo homma, tee niin kuin minä sanoin!

Johtamisen voi nähdä monella tapaa ja otsikko tuo esiin yhden näkökulma aiheeseen. Tämä näkökulma ei välttämättä ole se paras mahdollinen tapa, joka tilanteessa. Ainakin siihen on vuosien saatossa tullut uusia näkökulmia, itse ainakin pidän näistä uusista näkökulmista ja tavoista johtaa suoritusta. Koska näen niissä paljon hyviä malleja, yhtenä esimerkkinä voi juurikin otsikon toteamukseen ottaa vaikka modernimman näkökulman, miten nykyaikainen johtaja voi omalla esimerkillään johtaa paljon tehokkaammin ja joissain tilanteissa vaikuttaa myös huomaamatta vaikkapa toimintaa tai ilmapiiriin.

Tutustuin tällä kertaa johtamiseen Pekka Järvisen, Jukka Rantalan ja Petri Ruotsalaisen kirjoittaman Johda suoritusta kirjan avulla. Siinä pureudutaan miten johtaminen on muuttunut ja pitää muuttua nykyisen työelämän haasteiden muuttuessa.

Kirjan kirjoittajilta löytyy omaa kokemusta johtamisesta ja myös johtamisen valmentamisesta. Nämä asiat sai minut kokemaan, että kirja on hyvä työkalu omalla johtajan uralla, varsinkin runsaat käytännön esimerkit ja miten niissä oli toimittu.

Suorituksen johtaminen

Suorituksen johtamisen perustana on aina määrittää mitä tavoittelemme ja millä keinoilla. Usein tavoitteita ja niiden edellyttämän toiminnan ymmärtämistä pidetään organisaatioissa itsestäänselvyyksinä. Käytäntö ja organisaatioiden arki on kuitenkin usein päinvastainen: tavoitteet eivät ole kaikille selviä, tai ainakaan ei tiedetä, miten ne voitaisiin saavuttaa. (Järvinen, Rantala & Ruotsalainen 2014)

Kirjan lukeminen osui itsellä sopivaan kohtaan, kun olen ollut mielenkiintoisen projektin parissa muutaman kuukauden ja tässä yhteydessä on saanut pohtia, miten saamme projektitiimin toimimaan mahdollisimman hyvin. Tässä projektissa useampi toisilleen tuntematon henkilö heittäytyi uuden projektin pariin ja henkilöiden taustat ovat erilaiset. Kuten kirjassakin oli todettu ja itsekin huomaa, että yhteinen toimintakulttuuri pitää luoda alussa, siihen on helppo aina palata ja muodostetaan tiettyihin asioihin kaikkien tietämät toimintatavat.

Palaveri, tuo aikasyöppö pidennetty kahvitauko?

 Johda suoritusta, kirjassa on hyvä osio käytännön työkaluista, miten saadaan tehostettua monia tuttuja prosesseja. Palaverit ovat yksi tälläinen aikasyöppö, jonka hyödyt voi jäädä kokonaan saavuttamatta, jos ei palaveriin osallistujat valmistaudu etukäteen osallistumiseen. Myöskin palaverille pitää olla selkeä vetäjä, joka ohjaa palaveria haluttuun suuntaan, että saadaan tarvittaessa tehtyä tarvittavia päätöksiä ja sovittua tehtävät joihin pitää seuraavaksi ryhtyä.

Johtamisen kehitys

Suorituksen johtaminen ei ole pelkkää raakojen tavoitteiden asettamista johtajan puolelta, vaan nykyään siihen kuuluu myös valmentamista. Valmentamiseen tarvitaan työkaluja joilla saadaan tarvittaessa tavoite pilkottua pienempiin osiin ja keskustelulla mietittyä kehityskohteet askel kerrallaan kohti tavoitteen saavuttamista. (Järvinen ym. 2014)

Kirjan lukemisen jälkeen itsekin aloin miettimään miten omaa ja projektitiimini suoritusta voisi parantaa. Joten tämän johdosta pyysin projektipäällikön kehityskeskusteluun, jossa visualisoimme yhteiset tavoitteet ja lähdimme pilkkomaan suurempia tavoitteita pienemmiksi tavoitteiksi, joista sovimme lyhyelle aikavälillä pari kehityskohtaa, joita lähdemme yhdessä parantamaan. Lisäksi sovimme kalentereihimme yhteiset viikottaiset tapaamiset, joissa seuraamme miten onnistumme itse ja tiiminä työssä. Näin itselleni jäi tunne, että sparrailun avulla en itse jää yksin tavoitteiden saavuttamisen kanssa ja saan myös koko projektitiimin suoritusta parannettua.

Oman kokemuksen perusteella voisin suositella kirjan lukemista johtamisesta kiinnostuneille ja kyllä siitä hyviä ajatuksia saa myös alaisena työskentelevät, voi peilata omaan suoritukseensa ja miettiä miten haluaa itseään johdettavan.

LÄHDE Järvinen, P. T., Rantala, J. & Ruotsalainen, P. 2014. Johda suoritusta. Helsinki: Talentum.

Blogitekstin kirjoittaja on tradenomiopiskelija Tampereen Ammattikorkeakoulusta, joka työskentelee tällä hetkellä B2B-myynnin parissa.

 

 

 

Yksi vastaus artikkeliin “Toihan on helppo homma, tee niin kuin minä sanoin!”

  1. Sinäkään et lähtenyt tutkimaan koko valmentavan johtamisen kenttää , vaan tartuit itsellesi ajankohtaiseen ongelmaan, kuten hyvä olikin. Siksi valmentamisen määritelmää ei tässä ollut. Lähde oli hyvin esillä. Ilahdutti se, että teoria (kirja) oli antanut sinulle työkaluja arjen johtamisen ongelmiin. Siksi johtajan on seurattava tarkasti alansa kehitystä kirjallisuuden (kirjat, artikkelit, blogit ym.) avulla, jotta hän löytäisi ajalle tyypillisiin ongelmiin kehittyneimpiä työkaluja.

Kommentit on suljettu.