Valmentava johtajuus -Kaveruuden ja esimiesaseman rajat

Vanhat suuret ikäpolvet jäävät eläkkeelle nuorten tieltä. Nettisukupolvi ja heidän mukana tuleva ja oleva digitalisaatio muuttavat työkenttää ja työtehtäviä urakalla. Perinteinen tehdastyö on vähentynyt ja vähenee ja toimenkuvat muuttuvat dynaamisemmaksi. Erilaista osaamista tarvitaan enemmän kuin ennen.

Valmentavaa johtamista on ollut aina, vaikka siitä ei sillä termilla ole niinkään puhuttu. Kokeneet konkarit ovat opettaneet oppipoikiaan. Valmentavassa johtamisessa onkin aina kaksi osapuolta. Valmennettava ja valmentaja. Valmennettavalla on tarve kehittyä ja valmentaja tarjoaa siihen mahdollisuuden.  Esimiestyö on tärkeää ja sen merkitys korostuu, kun ihmisiä jää enemmän eläkkeelle, kuin saapuu työelämään. Motivoituneista työntekijöistä on pidettävä kiinni yrityksen menestymisen takaamiseksi.

Valmentava johtajuus perustuu toista arvostavaan asenteeseen, eikä pelkästään johtamisen tekniikkaan. Valmentava johtaminen ei ole ainoastaan käskyjen jakamista vaan siinä pyritään kehittämään valmennettavaa, ottaa hänet huomioon hänen vahvuutensa ja pyritään ottamaan huomioon hänen tahtotila työtehtävien suhteen.

Missä menee ystävyyden ja valmentavan johtajuuden raja? Valmentavassa johtamistyylissä ollaan ihmisiä ihmiselle. Työntekijästä ja hänen asioista tulee olla kiinnostunut, jotta yhteistyö toimii. ja työntekijä kokee itsensä arvokkaaksi ja kiinnostavaksi. Mielestäni esimieheltä vaaditaankin sosiaalista älykyyttä tässä. Työntekijästä pitää olla kiinnostunut, mutta missä menee raja, jotta esimiessuhde ei muodostu liian kaverilliseksi. Auktoriteetti pitää ansaita, mutta liiallisella veljeilyllä sen voi myös menettää. Kaikki eivät välttämättä halua olla esimiehen kanssa liian läheisissä väleissä ja jotkut tuntuvat haluavan olla liiankin lähellä. Tilanteen tulkitseminen ja tilanteen mukainen käyttäytyminen on mielestäni esimiehen vastuulla. Pysy lähellä, jotta tiedät mitä alaisille kuuluu ja kuinka työt sujuvat. Pidä kuitenkin tilanteen mukaan sopiva etäisyys, jotta säilytät auktoriteetin, etkä saa muille semmoista oloa, että suosisit jotain.

Olen toiminut itse pääasiassa logistiikka-alalla, mutta parin viime vuoden aikana on puhaltanut uudet tuulet. Logistiikka-alalla on omien kokemuksieni mukaan usein esimiesasemassa siihen kouluttamattomia ihmisiä. Uusissa töissä puolestaan on päinvastainen tilanne ja koko johtoryhmä on hyvin koulutettu. Ero on suuri. Oma käsitykseni esimiestyöstä on muuttunut melkoisesti. Käskevä ja paikoin jopa kiristävä tyyli on muuttunut asioiden sopimiseksi, kompromisseksi ja vuorovaikutteiseksi toimimiseksi. Näkemäni eri johtamistyylit ovat mielestäni ollut kuitenkin itselleni hyviä kokemuksia. Ainakin tiedän millainen esimies itse haluan olla ja toisaalta tiedän myös mitenkä en halua toimia.

Lähde:

Ristikangas, Marjo-Riitta & Ristikangas, Vesa,  2010, Valmentava johtajuus. Juva: WS Bookwell Oy

Yksi vastaus artikkeliin “Valmentava johtajuus -Kaveruuden ja esimiesaseman rajat”

  1. Luettavaa kirjaa ei paljon lainattu. Enemmänkin mentiin kokemuspohjalta. Lähde kuitenkin mainittiin. Omaa ajattelua oli paljon, eikä se suinkaan ollut huonoa. Ohjeissa pyydettiin määrittelemään valmentava johtaminen ja kertomaan, miten se ilmenee käytännössä. Ne nyt vähän puuttuivat.

Kommentit on suljettu.