Matti Alahuhdan kirja johtajuus – kirkas suunta ja ihmisten voima on yhden miehen näkemys yrityksen menestyvään johtamiseen. Matti Alahuhta on toiminut johtajana Koneessa ja Nokiassa. Matti työskenteli koneessa toimitusjohtajana lähes kymmenen vuotta. Hänen johtajavuosina Kone kasvatti merkittävästi erityisesti Aasiassa markkinaosuuttaan. Matin tuomat johtamiskulttuurin ja organisaatiorakenteen muutokset toivat Koneelle selkeämpiä toimintamalleja.

Johtamisessa ei ole mitään mystiikkaa tai ihmeellistä. Luottamus tiimin jäsenten kesken luodaan varsin perinteisin keinoin – yhdessäololla. Skypepalaverit ja muut etäpalaverit on hyvä jättää mahdollisimman vähälle. Kokoukset tulisi pitää kasvotusten. Yhteiset lounaat ja muut aktiviteetit antavat hyvän perustan luottamuksen rakentamiselle. Tämä toimii hyvin myös suurten asiakkuuksien kanssa. Aktiivinen yhteydenpito ja yhdessäolo antaa mahdollisuuden löytää asiakkaan oikeat tarpeet, ja näin luodaan myös molemmin puolinen arvostus. Yksinkertaista, eikö? Luottamuksen perusta rakennetaan yhdessäololla. Toimitusjohtajan on tunnettava ihmiset, jotka tekevät töitä yrityksessä, sillä he ovat muutoksen suurin voima. Tämä pätee erityisesti yrityksen avainhenkilöiden kanssa.

Matti Alahuhta painottaa yrityksen muutostilanteissa kahden mittarin aktiiviseen seurantaan: henkilöstön tyytyväisyyteen ja asiakkaiden tyytyväisyyteen. Ihmiset ovat yleisesti kaikkea muuttuvaa ja uutta vastaan. Yrityksen tulisi kertoa miksi ja miten näin tehdään. Perustelut ja muutoksen hyödyt on kerrottava, sillä muuten henkilöstö ei näitä muutoksia ota vastaan positiivisin mielin. Asiakkaille muutokset tulisi kääntää hyödyksi. ”Kun muutamme tätä asiaa näin, te hyödytte siitä tällä tavalla”. Läpinäkyvä, perusteleva ja aktiivinen viestintä oli Matti Alahuhdan keino saada Koneen henkilöstön hyväksymään yrityksessä käynnistetyt muutokset.

Kuuntelin Matti Alahuhdan johtajuus- kirkas suunta ja ihmisten voiman äänikirjana. Se on selkeä kattaus johtajuuteen suurten yritysten huipulta.  Se antaa konkreettisia esimerkkejä ja neuvoja lukijalle. nnan tälle kirjalle vahvan suosituksen.Image result for matti alahuhta

Yksi vastaus artikkeliin “”

  1. Asiaa oli käsitelty kirjaan perustuen. Valmentavasta johtamisesta siinä ei paljonkaan puhuttu, mutta suuryrityksen johtamisesta kyllä. Sinänsä hyödyllistä tietoa. Lähde oli merkitty. Omaakin ajattelua löytyi. Valmentavaa johtamista olisi voinut tutkia sen verran, että olisi määritellyt, mitä se on ja miten se toimii käytännössä.

Kommentit on suljettu.