Yhdessä on aina hauskempaa!

Valmentava johtaminen. Mitä se on? Se on yhdessä tekemistä ja vastuun jakamista (Kankainen, S. 2019).  Enää ei johtajan tarvitse olla etäinen ja ”koskemattomissa” oleva patruuna, vaan nyt voi antaa ihmisyydelle sijaa ja ottaa alaiset mukaan tavoitteiden saavuttamiseen.

Itselläni on jonkin verran kokemusta esimiestehtävistä työelämän puolelta. Toisaalta en vielä tuohon aikaan ollut saanut minkäänlaista johtamiskoulutusta, en armeijassa, enkä koulussa. Kuitenkin onnistuin tehtävistäni hyvin. Alaiseni pitivät minusta ja kunnioittivat minua suuresti, vaikka olinkin vasta parikymppinen pojankloppi. Olin alaisilleni lojaali ja pidin heistä aidosti. Jaoin vastuuta kaikille ja onnistumisissa korostin heidän osuuttaan. Epäonnistumisista kannoin kuitenkin vastuun aina itse. Koin asian silloin siten, että esimiehenä on minun velvollisuuteni hoitaa asiat kuntoon ja mikäli oltiin kämmätty, niin se oli oma mokani. Periaatteessa olin jo tiedostamattani ja asiaa mitenkään tietäneenä harjoittanut valmentavaa johtajuutta jossain määrin. En tätä itsekään ole aikaisemmin hoksannut, kuin vasta perehdyttyäni valmentavaan johtajuuteen.

Johtajuus ja johtaminen itsessään on hyvin moninainen ja vaikeasti selitettävä käsite. Johtajuus on mahdoton kysymys (Rehn, A. 2018, 8). Pääpiirteittäin jokainen kyllä tietää mitä johtaminen on ja miksi johtamista on oltava, mutta johtajuuden syvempää tarkoitusta ja johtajuuden määritelmää onkin jo hyvin paljon vaikeampi lähteä avaamaan. ”Johtajuus, ilmiönä ja toimena, on moninainen ja ristiriitainen ja niin kaukana yksinkertaisesta käytännöstä ja selkeästä sääntökokoelmasta kuin olla ja voi.” (Rehn, A. 2018, 9)

Jos kerran Alf Rehn on johtamisesta tätä mieltä (huom. kärjistys), niin mitä hyötyä valmenatavalla johtajuudella sitten on? Näkemyksiä varmasti on yhtä monta kuin on aiheesta kirjoittajiakin, mutta yhdessä tekeminen nousee jokaisessa yhteiseksi tekijäksi. Näin vastuun jakaminen on helpompaa ja työskentely on antoisampaa. Valmentavalla johtamisella saadaan työntekijöiden sisäinen motivaatio korostumaan (Vilanen, P. 2013). Kun toimitaan sisäisen motivaation liikuttamana, tiedetään tämän olevan huomattavasti mielekkäämpää kuin ulkoisen motivaation voimin. (Vilanen, P. 2013).  ”Valmentava johtaminen tukee sisäistä motivaatiota, koska se antaa työntekijöiden omalle ajattelulle ja toiminnalle tilaa, osallistaa ja sitouttaa paremmin ja pitkäjänteisemmin kuin perinteinen käskyttäminen.” (Vilanen, P. 2013)

Lyhyesti todettuna voitaisiinkin sanoa, että valmentava johtajuus on osallistavaa johtamista. Osallistamalla yhteisön kaikki jäsenet saadaan ”normaaliin” käskyttämistyyliseen johtamiseen verrattuna parempia saavutuksia, kun jokainen tuntee toteuttavansa itseään ja pääsee toteuttamaan itseään, sekä tuntee olevansa tärkeä osa koneistoa. ((Työ)elämää ja suorahakua, 2015).  ”Valmentava johtaminen tarkoittaa, että johtaja uskoo ratkaisujen löytyvän yhteistyössä alaisten kanssa. Johtaja ei kuitenkaan väistä vastuuta: hän päättää, mutta vasta kuultuaan eri näkemyksiä perusteluineen. Päätöksenteko saattaa viedä pidempään, mutta päätös on paremmin ankkuroitunut työyhteisöön, kun kaikilla on ollut mahdollisuus ilmaista mielipiteensä.” ((Työ)elämää ja suorahakua, 2015).

 

Lähteet:

Rehn, A. 2018. Johtajuuden ristiriidat. Miksi johtaja aina epäonnistuu ja miksei se ole ongelma. Jyväskylä: Docendo.

Kankainen, S. 2019.  MIKSI VALMENTAVA JOHTAMINEN KANNATTAA? Luettu 20.4.2019. https://hyplus.helsinki.fi/miksi-valmentava-johtaminen-kannattaa/

Vilanen, P. 2013.  Valmentava johtaminen motivoi. Luettu 20.4.2019. https://www.luotain.net/valmentava-johtaminen-motivoi/

(Työ)elämää ja suorahakua. 2015. Luettu 20.4.2019.  https://momentous.fi/valmentava-johtaminen-vaatii-vallasta-luopumista/

 

Yksi vastaus artikkeliin “Yhdessä on aina hauskempaa!”

  1. Olen miettinyt, että armeijassa voitaisiin myös opettaa, että kriisiorganisaatiota johdetaan toisin kuin rauhanajan yritystä. Tämä on tärkeää siksi, että monet armeijan käyneet yrittävät epätoivoisesti johtaa yritystään kuten armeijaa. Minusta oli hienoa lukea siitä, miten onnistuit johtajana pelkästään saamasi kasvatuksen avulla. Oli blogissasi asiaa ja lähteitä olit käyttänyt mukavasti. Omaa ajattelua oli mukana. Ymmärrettävää tekstiä olit kirjoittanut. Ohjeiden mukaan olit toiminut ja työelämäyhteys tuli jo mainittua.

Kommentit on suljettu.